Paprastasis vekselis

_____________________________EUR

(skolos suma skaičiais)

(______________________________________________________eurų)

(skolos suma žodžiais)

                                                          20  m.          mėn.  d.

                (išrašymo vieta)                                                 (išrašymo data)

Šiuo paprastuoju vekseliu ________________________________________________,

                                    (Vardas pavardė)

asmens kodas _____________________, gyvenantis adresu ___________________________,

besąlygiškai įsipareigoja sumokėti ______________________________________________,

                                    (Vardas pavardė)

asmens kodas _____________________, gyvenančiam adresu ___________________________, skolos sumą sudarančią __________________ EUR (________________________________ eurų)

                        (skolos suma skaičiais)                                   (skolos suma žodžiais)                                      iki 20___ m. __________ mėn. _____ d.

Mokėjimo vieta:                                                                    

Vekselio davėjo arba jo įgalioto asmens

vardas, pavardė                                                                      

 

asmens kodas_____________________________________________________

 

parašas