1. Teismo posėdžiui vadovauja vienas teisėjas, jei byla sudėtingesnė – keli teisėjai.
 2. Bendra taisyklė – visi teismo posėdžiai yra vieši. Tai reiškia, kad posėdyje gali būti pašalinis asmuo, nesusijęs su ginču ir stebėti teismo posėdį. Todėl nenustebkite, kad be jūsų salėje sėdės koks nors kitas pašalinis asmuo.
 3. Jei esate ieškovas sėdite teisėjo dešinėje. Jei esate atsakovas – kairėje.
 4. Sekretorė paprašo jūsų asmens tapatybės dokumento.
 5. Teisėjui ar teisėjų kolegijai įeinant į posėdžių salę teismo posėdžių sekretorius paskelbs: „Teismas eina, prašom stoti.“ Tada kartu su visais posėdžių salėje esančiais asmenimis atsistokite, o teisėjo kvietimu atsisėskite į savo vietas. Sekretorė įjungia diktofoną ir pradeda įrašinėti posėdį.
 6. Teisėjas paskelbia kokia byla yra nagrinėjama, kas yra ieškovas, atsakovas, trečiasis asmuo.
 7. Teismo posėdžių sekretorius praneša teismui, kurie bylos dalyviai atvyko, taip pat nesančių asmenų neatvykimo priežastis. Grąžina jums asmens tapatybės dokumentus.
 8. Teisėjas paklausia ar kuri nors šalis pageidauja nušalinti teisėją nuo bylos (apie pagrindus, kuomet galima nušalinti teisėją žr. kitame straipsnyje).
 9. Jei yra dokumentų, kuriuos norite pridėti prie bylos, galite tai padaryti teismo posėdžio metu. Turėkite bent du dokumentus ar dokumentų kopijas. Nunešate norimą dokumentą ar jo kopiją teisėjui bei kitai šaliai (ieškovui/atsakovui).
 10. Teisėjas paklausia ar šalys nepageidauja sudaryti taikos sutarties.
 11. Teisėjas paprašo ieškovo trumpai išdėstyti reikalavimus. Atsakovas atsako ar sutinka su ieškovo reikalavimais ar jiems prieštarauja.
 12. Ieškovas prisaikdinamas. Papasakoja susiklosčiusią situaciją.
 13. Atsakovas prisaikdinamas. Papasakoja susiklosčiusią situaciją.
 14. Šalys užduoda klausimus viena kitai.
 15. Jei yra – pakviečiamas liudytojas. (Apie tai, kaip turi elgtis liudytojas – žr. kitame straipsnyje).
 16. Po liudytojo apklausos šalys turi galimybę papildyti bylos medžiagą naujais dokumentais.
 17. Nesant kitų reikalavimų – bylos nagrinėjimas baigiamas. Ieškovas ir atsakovas pasako baigiamąsias kalbas.
 18. Teisėjas nurodo datą ir laiką, kada bus skelbiamas teismo sprendimas.