Vos tik gavęs kokį procesinį dokumentą (tai gali būti jūsų ieškinys, prašymas, skundas, atsiliepimas ir kt.) bet kuris teismas pirmiausia patikrina formalius reikalavimus. Pvz.: kiekviename procesiniame dokumente turi būti nurodytas asmens, kuris jį siunčia vardas pavardė, asmens kodas, asmuo, kuriam reiškiamas reikalavimas ir procesiniame dokumente aiškiai nurodyta ko yra prašoma ar reikalaujama, teismas, į kurį kreipiamasi ir t. t.

Vis dėlto, pabrėžtina, kad procesinių dokumentų rūšių yra daug. Kiekvienas iš jų turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Pavyzdžiui kreipiantis į administracinį teismą privalu paduoti skundą. Šiame skunde pagal naująjį ABTĮ būtina nurodyti pareiškėjo pageidavimą dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka. O štai reiškiant ieškinį, tokio reikalavimo nėra.

Jei procesinis dokumentas neatitinka jo turinio reikalavimų teismas nusprendžia:

  1. Atsisakyti priimti ieškinį. Šį variantą teismas dažniausia taiko, kai dokumente visiškai neaišku ką asmuo nori pasakyti, skųsti, ar reiškiamas reikalavimas nėra susijęs su teisės klausimais.
  2. Nustatyti terminą trūkumams pašalinti. Nereikėtų išsigąsti gavus tokį teismo dokumentą. Tai tiesiog reiškia, kad yra tam tikrų neesminių netikslumų, kurie trukdo teismui priimti procesinį dokumentą. Nutartyje trūkumams šalinti gali būti nurodymas sumokėti visą ar didesnę dalį žyminio mokesčio, patikslinti keliamą reikalavimą ir pan. Tokia nutartis sukelia procesinius teisinius padarinius – civilinė byla neiškeliama, kol ieškinys, skundas ar kitas dokumentas neatitiks visų keliamų reikalavimų. Siekiant, kad procesinis dokumentas būtų priimtas, privalu įvykdyti nutartyje nurodytas pareigas.

Taigi gavus nutartį pašalinti trūkumus, nereikėtų išsigąsti, tai tiesiog būdas, kuriuo teismas su jumis komunikuoja ir padeda ištaisyti tam tikrus netikslumus, kurie buvo padaryti procesiniuose dokumentuose skubant ar nežinant reikalavimų.