Santuoką nutraukti galima nutraukti trimis būdais. Juos aptarsiu detaliau.

  1. Abiejų sutuoktinių bendru sutikimu

Šis būdas tinkamiausias jei abu sutuoktiniai nusprendė išsiskirti draugiškai. Šiuo atveju sutuoktiniai pasirašo sutartį, kuria nustato svarbiausius klausimus (pvz.: vaikų išlaikymas, bendro kilnojamojo ir nekilnojamojo turto padalijimas ir pan.). Teismas įvertina šios sutarties turinį, atkreipia dėmesį ar sutuoktiniai veda bendrą ūkį, gyvena santuokinį gyvenimą. Įvertinęs visas šias aplinkybes priima sprendimą ir nutraukia santuoką.

Tiesa, verta pabrėžti, kad ne visi sutuoktiniai gali pasinaudoti tokiu greitu santuokos nutraukimo procesu. Nuo santuokos sudarymo turi būti praėję daugiau nei vieneri metai, tam, kad būtų galima kreiptis į teismą prašant nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių susitarimu. Jei santuoka truko trumpesnį laiką – sutuoktiniams teks naudotis kitu santuokos nutraukimo būdu.

  1. Vieno sutuoktinio prašymu

Šiuo santuokos nutraukimo būdu galima pasinaudoti esant bent vienai iš žemiau išvardintų aplinkybių:

  • sutuoktiniai gyvena skyrium daugiau nei vienerius metus
  • vienas sutuoktinis po santuokos sudarymo pripažintas neveiksniu a ribotai veiksniu šioje srityje
  • sutuoktinis teismo sprendimu pripažintas nežinia kur esančiu
  • sutuoktinis atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau nei vienerius metus už netyčinį nusikaltimą.

Šis būdas suteikia galimybę santuoką nutraukti be kito sutuoktinio sutikimo. Teigtina, kad šis būdas nesukelia tiek neigiamų emocijų sutuoktiniui, kuris inicijuoja šį procesą. Teismo procesas vyksta greičiau, todėl sutaupoma laiko.

  1. Dėl vieno ar abiejų sutuoktinių kaltės

Šį santuokos nutraukimo būdą galima pasirinkti jei santuokos metu sutuoktinis elgėsi netinkamai: buvo neištikimas, smurtavo prieš sutuoktinį ar kitus šeimos narius,  nesirūpina šeima ar ją paliko. Dažniausiai šį būdą renkasi sutuoktiniai, kurie nesutaria, ginčijasi arba tuo atveju jei santuokos negalima nutraukti kitu būdu. Deja, šis procesas palyginus su kitu yra ilgesnis (dažnai neužtenka vieno teismo posėdžio), sudėtingesnis. Todėl rekomenduotina pasirinkti šį procesą apgalvotai. Vis dėlto, susiklosto aplinkybių, kai neįmanoma nutraukti santuokos jokiu kitu būdu.

Apibendrinusi visus tris santuokos nutraukimo būdus teigčiau, kad greitesni ir reikalaujantys mažiau emocijų yra santuokos nutraukimas bendru sutarimu ir vieno sutuoktinio prašymu. Vis dėlto, ne visada galima sutarti su kitu sutuoktiniu, rasti kompromisą. Tam ir yra skirtas santuokos nutraukimas dėl vieno iš sutuoktinių kaltės. Be to, nustačius sutuoktinio kaltę, galima reiklauti didesnės turto dalies ar didesnio vaiko išlaikymo.

Jei sutuoktinis prieš jus smurtauja, rašo pareiškimus policijai, jus šmeižia ar įžeidinėja, patartina nedvejoti ir kuo greičiau kreiptis į teismą. Tokiu būdu sutuoktinis, kuris piktnaudžiauja savo padėtimi, neteks teisės naudoti įrodymus, surinktus po to kai byla yra paduota į teismą.

Pabrėžtina, kad kiekviena santuoka ir jos nutraukimas yra unikalūs. Ši medžiaga yra patariamojo pabūdžio. Iškilo klausimų? Maloniai prašome kreiptis į mus http://teisingumovartai.lt/